top of page

ONZE REACTIE OP COVID 

 Bij Aboyne Lodge hebben we hard gewerkt om ervoor te zorgen dat onze leerlingen goed werden ondersteund tijdens de lock-down-periodes van 2020 en 2021, en we zijn ervan overtuigd dat we klaar zijn om snel over te stappen op onderwijs op afstand mocht het opnieuw gebeuren . 

 

Het lijdt geen twijfel dat de Covid-19-pandemie een aanzienlijk effect heeft gehad op scholen en het leerproces van veel kinderen, waarbij uit onderzoek blijkt dat kinderen uit kansarme milieus meer nadelige gevolgen hebben gehad dan hun meer welvarende leeftijdsgenoten.

 

Hoewel we weten dat sommige van onze kinderen leerachterstanden hebben, werken leerkrachten hard om de gebieden te identificeren die zijn  gemist. Als onderdeel van die strategie gebruiken we bijvoorbeeld individuele begeleidingssessies om de meest behoeftige kinderen te ondersteunen. De school gebruikt ook de Nuffield Early Language Intervention met een aantal van onze opvangkinderen, evenals leesbegeleiding om ervoor te zorgen dat de ondersteuning er is voor degenen die het echt nodig hebben.

Op deze pagina vindt u onze huidige Covid Risk Assessments, evenals ons Remote Education Plan:

bottom of page