top of page

Persoonlijk, sociaal, gezondheids- en economisch onderwijs

PSHE-onderwijs is een schoolvak waarmee leerlingen de kennis, vaardigheden en eigenschappen ontwikkelen die ze nodig hebben om zichzelf gezond en veilig te houden, en voorbereid op leven en werk. Goed uitgevoerde PSHE-programma's hebben een impact op zowel academische als niet-academische resultaten voor leerlingen, met name de meest kwetsbaren en kansarmen.

 

We gebruiken een schoolbrede benadering van PSHE, waarbij onze leerlingen leren via een spiraalvormig, progressief en effectief werkschema. Ons doel is dat dit hen voorbereidt op het leven, hen helpt om echt te weten en te waarderen wie ze zijn en te begrijpen hoe ze zich verhouden tot andere mensen in deze steeds veranderende wereld. We geven kinderen ook kansen om mindfulness te gebruiken, om hun welzijn en mentale gezondheid te ondersteunen.

  

The Nationaal curriculum  stelt dat 'alle scholen moeten voorzien in persoonlijk, sociaal, gezondheids- en economisch onderwijs (PSHE), gebaseerd op goede praktijken'. PSHE-onderwijs draagt bij aan de wettelijke taken van scholen zoals beschreven in the Onderwijswet 2002 om een evenwichtig en breed opgezet curriculum te bieden en is essentieel voor het oordeel van Ofsted met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling, gedrag, welzijn en bescherming. De relaties en gezondheidsaspecten van PSHE-onderwijs zijn nu een verplicht onderdeel van het leerplan, waar kinderen leren over de waarde en het unieke karakter van  relaties en verschillende gezinssamenstellingen. Via ons RSE-curriculum leren ze ook hoe ons lichaam natuurlijke veranderingen doormaakt naarmate we ouder worden. Een gedetailleerd overzicht vind je hieronder:

bottom of page