top of page
IMG_4208.JPG

HET ECO-TEAM

De Aboyne Lodge Eco-Committee bestaat uit twee leerlingen van elke jaargroep (j1 tot 6), die het voortouw nemen bij de inzet van de school om het milieu te beschermen en zo duurzaam mogelijk te zijn. De leerlingen worden gekozen door hun klasgenoten, in reactie op een presentatie of verklaring die ze geven, waarin ze hun toewijding aan duurzaamheid schetsen. 

De commissie staat onder toezicht van mevrouw Handley, die het voortouw neemt op het gebied van duurzaamheid en er is ook een linkgouverneur, Ollie Milton. Daarnaast is er oudervertegenwoordiging in de vorm van PTA-leden wiens rol het is om een band met de commissie te onderhouden, ervoor te zorgen dat fondsenwervingsevenementen op school milieuvriendelijk zijn en om te helpen bij het zoeken naar en financieren van ecoprojecten die de kinderen leiden.

De commissie komt een paar keer per half jaar bijeen en bespreekt, besluit en plant prioriteiten voor de school om aan te werken, en deelt deze met hun klas. informatie, ideeën of ontwikkelingen worden door de hele school verspreid, weergegeven op het mededelingenbord van de Eco-School en gedeeld met ouders via Class Dojo en nieuwsbrieven

Belangrijke kwesties worden aan de orde gesteld op schoolbijeenkomsten en met de bredere gemeenschap en de school neemt deel aan het jaarlijkse St Albans Sustainability Festival.

bottom of page