top of page

Beveiliging - een beknopte handleiding

Iedereen in de onderwijsdienst deelt een doelstelling om kinderen en jongeren veilig te houden door bij te dragen aan: het bieden van een veilige omgeving, het identificeren van kinderen en jongeren die aanzienlijke schade lijden of waarschijnlijk zullen lijden en het nemen van passende maatregelen.

 

Deze pagina is er om ervoor te zorgen dat iedereen in onze gemeenschap begrijpt wat er van ons wordt verwacht. Als u zich ergens zorgen over maakt, vraag dan advies aan onze aangewezen veiligheidsleider voor kinderbescherming, die:Keith Smithard.

 

Onthoud dat bescherming onze verantwoordelijkheid is - het kan overal gebeuren. 

Wanneer en waar kan ik me zorgen over maken?

U kunt zich altijd zorgen maken over informatie die erop wijst dat een kind wordt verwaarloosd of fysieke, emotionele of seksuele schade ondervindt.

 

U kunt fysieke tekenen waarnemen, veranderingen in het gedrag of de presentatie van het kind opmerken, tekenen van emotionele stress oppikken of een kind een schadelijke ervaring aan u laten vertellen.

Schade aan een kind kan worden veroorzaakt door:

 • Een ouder/verzorger Een familielid/vriend

 • een ander kind

 • Een vreemde

 • Een medewerker/vrijwilliger *

Wat moet ik doen als een kind onthult dat hij/zij is geschaad?

 1. Luister - Luister goed naar wat er tegen je wordt gezegd, onderbreek niet.

 2. Stel gerust - Stel de leerling gerust dat het niet hun schuld is. Benadruk dat het juist was om te vertellen. Wees kalm, attent en niet-oordelend. Beloof niet om wat er gezegd wordt geheim te houden. Stel niet-leidende vragen (TED) om zo nodig te verduidelijken:

 

 • Tel me meer...

 •  

 • Eleg me dat eens uit...

 •  

 • Dbeschrijf wat er is gebeurd….

 

Volg dan de stappen in onderstaand stroomschema.

 

Wat moet ik doen?

 

Herken uw bezorgdheid

 

Reageren - informeer uw DSL / plaatsvervangend DSL onverwijld (of hoofdonderwijzer of voorzitter van gouverneurs indien van toepassing)

 

Maak een geschreven verslag (in de eigen woorden van het kind), onderteken en dateer het

 

Geef het record door aan de DSL/Deputy DSL (indien van toepassing)

 

Wat moet ik doen als de vermeende misbruiker een lid van het schoolpersoneel / de vrijwilliger is?

 

Als u zich zorgen maakt over een medewerker of vrijwilliger, meld dit dan aan de directeur. Als u zich zorgen maakt over de directeur, moet u dergelijke beschuldigingen melden aan de voorzitter van de gouverneurs. Contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

 

Hoe zorg ik ervoor dat mijn gedrag altijd gepast is?

 

Vraag een lid van het Senior Leadership Team om schoolbegeleiding met betrekking tot Veiliger Werken. De Leidraad voor Veiliger Werken (mei 2019). Deze publicatie is te vinden opWebsite van het veiliger wervingsconsortium:  

Contacten

 

De school heeft een kinderbeschermingsbeleid en een exemplaar is beschikbaar op de pagina Wettelijke informatie

 

In overeenstemming hiermee MOET u, ongeacht de bron van de schade, uw bezorgdheid melden.

 

Hoofdleraar: Keith Smithard

 

DSL: Keith Smithard

 

Plaatsvervangend DSL: Ruth Clinton

 

Neem contact op met uw DSL/DDSL via: 01727 849700

 

Voorzitter van gouverneurs: Clare Sayce & Alex Farley

 

Neem contact met hen op via het schoolkantoor op: 01727 849700

Als het een noodgeval is, bel dan 999

 

 

 

 

bottom of page