top of page

ONS CURRICULUM 

Bij Aboyne Lodge begrijpen we dat een kwaliteitsvol curriculum leidt tot kwaliteitsonderwijs en dus kwaliteitsresultaten voor kinderen. We hebben goed nagedacht over de vaardigheden die kinderen moeten leren, de kennis die we willen dat ze behouden en de woordenschat die eraan ten grondslag ligt. Dit wordt gedaan door de leervolgorde in de verschillende vakgebieden in kaart te brengen, zodat wat onze kinderen leren, voortbouwt op wat ze eerder hebben geleerd. Onze leerlingen kunnen sleutelconcepten leren door leraren die ze opsplitsen in kleinere, beter hanteerbare componenten, zodat hun kennis en begrip van deze grotere concepten in de loop van de tijd toeneemt.

 

Door middel van ons curriculum gebruiken we een groei-mindset-aanpak. We moedigen onze kinderen aan om risico's te nemen en uitdagingen aan te gaan. We leren kinderen actief dat dingen verkeerd doen positief kunnen zijn - zo leren we.

 

Verweven door ons curriculum, zijn onze vier curriculumdrijfveren. Dit zijn gebieden die voor ons uniek en gepersonaliseerd zijn:

DIVERSITEIT

Gelegen in het midden van de stad, willen we dat onze kinderen tolerant en respectvol zijn tegenover de diverse culturen, nationaliteiten en geloofstradities die deel uitmaken van onze levendige gemeenschap.

DUURZAAMHEID 

Wij zijn van mening dat het opleiden van kinderen in duurzaamheid van vitaal belang is voor de toekomst van onze planeet. We willen onze kinderen bewust maken van hun verantwoordelijkheden en een gevoel van verantwoordelijkheid voor hun wereld. We stimuleren hen om voor zichzelf, voor elkaar en voor het milieu te zorgen.

LEERKRACHTEN

We waarderen het belangrijkste leergedrag van vindingrijkheid, veerkracht, wederkerigheid en reflectie. We leren dit discreet via onze PSHE-lessen, maar integreren het ook in ons curriculum en beloningssysteem.  

oracy

Orracy is een krachtig hulpmiddel om te leren. Bij Aboyne Lodge erkennen we dat het leren van onze kinderen om effectieve sprekers en luisteraars te worden, betekent dat we hen in staat stellen zichzelf, elkaar en de wereld om ons heen beter te begrijpen.

Aboyne-02.png
bottom of page