top of page

NASZA ODPOWIEDŹ NA COVID 

 W Aboyne Lodge ciężko pracowaliśmy, aby zapewnić naszym uczniom dobre wsparcie w okresie blokady w 2020 i 2021 roku i jesteśmy przekonani, że jesteśmy gotowi szybko przejść do zdalnego nauczania, jeśli to się powtórzy . 

 

Nie ma wątpliwości, że pandemia Covid-19 wywarła znaczący wpływ na szkoły i uczenie się wielu dzieci, a badania pokazują, że dzieci ze środowisk defaworyzowanych zostały bardziej poszkodowane niż ich bardziej zamożni rówieśnicy.

 

Chociaż wiemy, że niektóre z naszych dzieci mają luki w nauce, nauczyciele ciężko pracują, aby zidentyfikować obszary, które   zostały pominięte. Na przykład w ramach tej strategii wykorzystujemy indywidualne sesje korepetycji, aby wspierać najbardziej potrzebujące dzieci. Szkoła korzysta również z wczesnej interwencji językowej Nuffield z niektórymi naszymi dziećmi z żłobków, a także z mentoringu czytania, aby zapewnić wsparcie dla tych, którzy naprawdę go potrzebują.

Na tej stronie można znaleźć nasze aktualne oceny ryzyka Covid, a także nasz Plan zdalnej edukacji:

bottom of page