top of page

NASZ PROGRAM 

W Aboyne Lodge rozumiemy, że wysokiej jakości program nauczania prowadzi do wysokiej jakości uczenia się, a tym samym do wysokiej jakości wyników dla dzieci. Dokładnie przemyśleliśmy umiejętności, których dzieci muszą się nauczyć, wiedzę, którą chcemy, aby zachowały, oraz słownictwo, które jest jej podstawą. Odbywa się to poprzez mapowanie sekwencji uczenia się w różnych obszarach tematycznych, tak aby to, czego uczą się nasze dzieci, opierało się na tym, czego nauczyły się wcześniej. Nasi uczniowie są w stanie nauczyć się kluczowych pojęć przez nauczycieli, dzieląc je na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu elementy, dzięki czemu ich wiedza i zrozumienie tych większych pojęć wzrasta z czasem.

 

W naszym programie nauczania stosujemy podejście nastawione na wzrost. Zachęcamy nasze dzieci do podejmowania ryzyka i podejmowania wyzwań. Aktywnie uczymy dzieci, że robienie rzeczy źle może być pozytywne – tak się uczymy.

 

W naszym programie nauczania wplecione są nasze cztery sterowniki programu nauczania. Są to obszary, które są dla nas wyjątkowe i spersonalizowane:

RÓŻNORODNOŚĆ

Zlokalizowane w środku miasta, chcemy, aby nasze dzieci były tolerancyjne i szanowały różnorodne kultury, narodowości i tradycje religijne, które tworzą naszą tętniącą życiem społeczność.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

Wierzymy, że edukacja dzieci w zakresie zrównoważonego rozwoju ma kluczowe znaczenie dla przyszłości naszej planety. Naszym celem jest zaszczepienie naszym dzieciom świadomości ich obowiązków i poczucia odpowiedzialności za swój świat. Zachęcamy ich do dbania o siebie, troski o siebie nawzajem i troski o środowisko.

UPRAWNIENIA DO NAUKI

Cenimy kluczowe zachowania związane z uczeniem się zaradności, odporności, wzajemności i refleksyjności. Uczymy tego dyskretnie poprzez nasze lekcje PSHE, ale także osadzamy to w naszym programie nauczania i systemie nagród.  

ORACY

Oracy to potężne narzędzie do nauki. W Aboyne Lodge zdajemy sobie sprawę, że uczenie naszych dzieci, aby stały się skutecznymi mówcami i słuchaczami, oznacza, że umożliwiamy im lepsze rozumienie siebie, siebie nawzajem i otaczającego nas świata.

Aboyne-02.png
bottom of page