top of page
_C6A4982.png

GEOGRAFIA

Podczas Etapu Kluczowego 1 rzucamy wyzwanie naszym dzieciom i wspieramy je w przeprowadzeniu szeregu badań geograficznych poprzez program nauczania Connected Geography, który umożliwia im używanie i stosowanie podstawowego i odpowiedniego słownictwa przedmiotowego, narzędzi przedmiotowych (w tym map, zdjęć lotniczych i danych graficznych oraz prac terenowych umiejętności) rozpoznawać, identyfikować, opisywać, obserwować, rozumować i przystępować do wyjaśniania w prosty sposób interakcji ludzi z ich otoczeniem.

 

Na etapie kluczowym 2 (klasa 3 i 4) w geografii uczenie się i nauczanie opiera się na wiedzy i zrozumieniu, umiejętnościach i postawach na etapie kluczowym 1, a uczniowie robią postępy dzięki zapewnieniu możliwości uzyskania wyjaśnień (co oznacza, że ich zrozumienie opiera się na wyraźnym wykorzystaniu dowodów, np. danych zebranych i przedstawionych na wykresie) i wyciąganiu wniosków na temat tematów, miejsc i zagadnień, które studiowali w ramach programu nauczania Connected Geography. Innym ważnym aspektem geografii na kluczowym etapie 2 (klasa 3 i 4) jest to, że nasi uczniowie zaczynają widzieć świat z perspektywy różnych interesariuszy, tj. osób i rzeczy, które są zainteresowane lub nas są związane z problemem lub miejscem . W tym celu podczas Kluczowego Etapu 2 (lata 3 i 4) rzucamy wyzwanie i wspieramy nasze dzieci w podejmowaniu badań geograficznych w ramach Connected Geography, które umożliwiają im używanie i stosowanie odpowiedniego i coraz bardziej specjalistycznego słownictwa przedmiotowego, narzędzi przedmiotowych (takich jak zdjęcia satelitarne i GIS) oraz umiejętności pracy w terenie do rozpoznawania, identyfikowania, opisywania, obserwowania, rozumowania, wyjaśniania i wyciągania podstawowych wniosków na temat interakcji ludzi z ich środowiskiem.

 

Na Kluczowym Etapie 2 (lata 5 i 6) Connected Geography skupia się na tematach i wielkich pytaniach, które poszerzają umiejętności przedmiotowe dzieci, tak aby były w stanie dokonywać ocen na temat rzeczy, których się uczą, zarówno z własnej perspektywy, jak i poprzez empatię z pozycją innych . Ponadto dzieci mają możliwość oceny tego, czego się nauczyły iw jaki sposób się tego nauczyły oraz zadawania własnych pytań do zbadania. Wyższe wyniki w geografii oznaczają również, że dzieci potrafią zastosować to, czego się nauczyły w jednym kontekście, w innym oraz zrozumieć pojęcia, a także bardziej dyskretne obszary wiedzy, których się nauczyły i zrozumiały, np. świadomość, że nadmorska plaża to tylko jeden przykład w jaki sposób ląd styka się z morzem, a „wybrzeże” (koncepcja lub uogólniony zestaw informacji) odnosi się do miejsca, w którym ląd styka się z morzem, które może być plażą, ale równie dobrze może być klifem, portem, ujściem rzeki, równiną błotną lub bagno. Aby to osiągnąć podczas 2 etapu kluczowego (lata 5 i 6), zachęcamy naszych uczniów do podjęcia badań z zakresu Connected Geography, które umożliwiają im używanie i stosowanie specjalistycznego słownictwa przedmiotowego, narzędzi przedmiotowych (takich jak GIS) oraz umiejętności pracy w terenie do rozpoznawania, identyfikowania, opisywać, obserwować, rozumować, wyjaśniać, wyciągać wnioski i dokonywać osądów, oceniać, stosować i stawiać hipotezy na temat interakcji ludzi z ich otoczeniem. Poniżej znajdziesz szczegółową sekwencję programów nauczania:

bottom of page