top of page
_C6A4820.png

FORMULARZE

FORMULARZ ZAPYTANIA O NIEOBECNYCH

Zmiany w przepisach, które weszły w życie we wrześniu 2013 r. wyjaśniły, że dyrektorzy nie mogą udzielić urlopu w czasie semestru, chyba że zaistnieją wyjątkowe okoliczności. Jeśli za twoją prośbą kryją się wyjątkowe okoliczności, powinieneś omówić je z dyrektorem
Nieobecność w obrzędach religijnych jest dozwolona w przypadku uznanych praktyk religijnych i powinna zostać omówiona z wychowawcą klasy. Wizyty lekarskie, stomatologiczne lub szpitalne powinny odbywać się poza godzinami szkolnymi, aby nie zakłócać edukacji dziecka.

Dziękujemy za przesłanie, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

bottom of page