top of page
IMG_4208.JPG

EKO-ZESPÓŁ

Eko-komitet Aboyne Lodge składa się z dwóch uczniów z każdej grupy wiekowej (od 1 do 6), którzy przejmują inicjatywę w zakresie zaangażowania szkoły w ochronę środowiska i bycie tak zrównoważonym, jak to tylko możliwe. Uczniów wybierają rówieśnicy z klasy w odpowiedzi na prezentację lub oświadczenie, które przedstawiają, przedstawiając ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój. 

Komitet jest nadzorowany przez panią Handley, która przewodzi w sprawie zrównoważonego rozwoju, a także gubernator linków, Ollie Milton. Ponadto istnieje reprezentacja rodziców w postaci członków PTA, których rolą jest utrzymywanie kontaktu z komitetem, dbanie o to, aby szkolne imprezy zbierające fundusze były przyjazne dla środowiska oraz pomoc w pozyskiwaniu i finansowaniu projektów ekologicznych, które prowadzą dzieci.

Spotykając się kilka razy w ciągu półrocza, komisja dyskutuje, decyduje i planuje priorytety dla szkoły, nad którymi ma pracować, dzieląc się nimi z klasą. informacje, pomysły lub osiągnięcia są rozpowszechniane w całej szkole, wyświetlane na tablicy ogłoszeń Eco-School i udostępniane rodzicom za pośrednictwem Class Dojo i biuletynów

Kluczowe kwestie są poruszane na apelach szkolnych oraz z szerszą społecznością, a szkoła bierze udział w corocznym Festiwalu Zrównoważonego Rozwoju w St Albans.

bottom of page