top of page
_C6A4930.png

RADA SZKOŁY

Rolą naszej rady szkolnej jest reprezentowanie swoich klas podczas dyskusji z dyrektorem i innymi pracownikami. Pomagają naszym uczniom dać silny głos i odgrywają kluczową rolę w tym, jak rzeczy są robione w Aboyne Lodge.

Rada szkolna pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły. Wspierają Dyrektora przy umawianiu spotkań dydaktycznych, a także prowadzą i podejmują szereg projektów oraz organizują akcje charytatywne. Na przykład w ostatnim czasie zebrali pieniądze na bezdomność, posadzili wokół szkoły setki żarówek, które wyrastają na wiosnę, dzięki czemu szkoła wygląda pięknie i dostarczyli pomysłów na zagospodarowanie placu zabaw.

Wybory odbywają się na początku każdego roku, podczas których dzieci z pasją opowiadają o tym, co chciałyby zrobić, aby pomóc ulepszyć szkołę.  Wszyscy radni szkolni są wybierani przez swoich rówieśników. 

bottom of page