top of page

PËRGJIGJA JONË NDAJ COVID 

 Në Aboyne Lodge ne punuam shumë për t'u siguruar që nxënësit tanë të mbështeteshin mirë gjatë periudhave të bllokimit të 2020 dhe 2021, dhe ne jemi të sigurt se jemi gati të kalojmë në mësimdhënie në distancë, nëse kjo do të ndodhë përsëri shpejt . 

 

Nuk ka dyshim se pandemia e Covid-19 ka pasur një efekt të rëndësishëm në shkolla dhe në mësimin e shumë fëmijëve, me hulumtime që tregojnë se fëmijët me prejardhje të pafavorshme janë prekur më keq se bashkëmoshatarët e tyre më të pasur.

 

Ndërkohë që ne e dimë se disa nga fëmijët tanë kanë boshllëqe në të nxënit e tyre, mësuesit po punojnë shumë për të identifikuar fushat që janë munguar . Për shembull, si pjesë e asaj strategjie, ne po përdorim sesione individuale tutoriale për të mbështetur fëmijët më në nevojë. Shkolla po përdor gjithashtu Nuffield Early Language Intervention me disa nga fëmijët tanë të pritjes, si dhe leximin e mentorimit për të siguruar që mbështetja të jetë aty për ata që kanë vërtet nevojë.

Në këtë faqe mund të gjeni Vlerësimet tona aktuale të Rrezikut Covid, si dhe Planin tonë të Edukimit në Distanca:

bottom of page