top of page
_C6A4930.png

KËSHILLI SHKOLLOR

Roli i këshillit tonë të shkollës është të veprojë si përfaqësues për klasat e tyre gjatë diskutimeve me drejtorin dhe stafin tjetër. Ato ndihmojnë t'u japim nxënësve tanë një zë të fortë dhe kanë një rol kyç në mënyrën se si bëhen gjërat në Aboyne Lodge.

Këshilli i shkollës ndihmon në marrjen e vendimeve për mënyrën se si funksionon shkolla. Ata mbështesin Kryemësuesin kur bëjnë takime për mësimdhënie, si dhe drejtojnë dhe marrin përsipër një sërë projektesh dhe organizojnë ngjarje bamirësie. Për shembull, kohët e fundit ata kanë mbledhur para për të pastrehët, kanë mbjellë qindra llamba rreth shkollës që dalin në pranverë, duke e bërë shkollën të duket bukur dhe kanë ofruar ide për zhvillimin e këndit të lojërave.

Zgjedhjet zhvillohen në fillim të çdo viti, ku fëmijët flasin me pasion për atë që do të donin të bënin për të ndihmuar në përmirësimin e shkollës.  Të gjithë këshilltarët e shkollës votohen nga kolegët e tyre. 

bottom of page