top of page

Procesverbali i Guvernatorit

Këtu mund të gjeni shumë nga politikat tona të shkollës. Nëse keni ndonjë pyetje ose keni nevojë për kopje të shtypura, ju lutemi kontaktoni zyrën e shkollës. Për t'u kthyer më tej, ose për më shumë informacion, mund të gjeni të gjitha dokumentet në zyrën e shkollës.

bottom of page