top of page
_C6A4809.png

SHKENCA

Në Aboyne, skema jonë e punës është planifikuar rreth temave në Kurrikulën Kombëtare. Theksi në këtë temë nuk është vetëm te njohuritë, por zhvillimi i kuriozitetit i cili i nxit fëmijët të bëjnë pyetje dhe të bëjnë parashikime, mënyrat se si fëmijët zgjidhin problemet dhe hetojnë shkencërisht, duke përdorur rezultatet dhe të dhënat nga testet dhe eksperimentet e thjeshta. Shumë hetim praktik 'praktik' inkurajohet. Ne kemi një ditë të tërë shkolle çdo vit, ku orari i dedikohet kësaj fushe kurrikulare.

 

Jemi me fat që kemi lidhje të forta me shkollat e tjera të mesme lokale. Kjo përfshin një program ku fëmijët tanë të vitit 6 kanë përfitimin e shkuarjes në laboratorët shkencorë në djemtë e Shën Albanit, ku ata kanë mundësinë të përdorin pajisje që normalisht nuk do t'i përdornin në një mjedis të shkollës fillore. Këto sesione drejtohen nga mësues të shkencave të mesme me njohuri dhe përvojë të pasur.

Për të planifikuar me sukses, është e rëndësishme të kuptoni se çfarë u është mësuar fëmijëve më parë dhe si lidhet kjo me konceptet dhe deklaratat e lidhura me të, nga Kurrikula Kombëtare e shkencës, që do të mësohet në vitin e ardhshëm.

bottom of page